Geschiedenis

Op 25 juni 2010 werd op verzoek van specialisten het “crisishuis” geopend. Deze stap bleek noodzakelijk daar er tot zover geen instantie was die hiv geïnfecteerde kinderen met psychotische klachten opving. De opvang geschiedt vooralsnog op verzoek van specialisten. Door de jaren heen is dit beleid gewijzigd door ook hiv geaffecteerde kinderen en zij die zich in crisis situaties bevinden te accommoderen. De laatste groep op verzoek van het ministerie van Justitie en Politie afdeling Jeugdzaken.

Vermeldenswaard is dat elk geval kritisch beoordeeld wordt. Het doel is om de pupillen een “thuis” te bieden in een hygiënische omgeving. Dit met ondersteuning van verschillende specialisten en goed getraind personeel. Het gezond voeden, goed kleden en zorgen voor de nodige recreatie staan hierbij centraal. Dit tehuis heeft haar nut bewezen daar er nog steeds geen andere instantie is die zich over deze doelgroep ontfermt. Het tehuis valt vanaf de oprichting van de Stichting op 21 augustus 2012 onder de stichting.

Het huis waar de kinderen van Stichting Mijnzorg verblijven.

 

Advertisement