Het bestuur

Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2014 uit de volgende personen:

-Voorzitster: Zuster van Dams                -Secretaris: Mevrouw Esseline

-Commissaris: Zuster Boldewijn             – Ondervoorzitster en Coördinator  (VRIJWILLIG): Mevrouw Schenkers-Muller

-Penningmeester: Dhr. Boldewijn

Zuster Boldewijn
Zuster Boldewijn
Dhr. Boldewijn
Dhr. Boldewijn

 

 

 

 

 

 

Advertisement